fbpx

รอง ผบ.ตร. พอใจการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา ไร้เหตุรุนแรง

รอง ผบ.ตร. สรุปผลการปฏิบัติงานการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา ภาพรวมเรียบร้อย ไร้เหตุรุนแรง พบกระทำผิด 5 ราย