fbpx

สภาสหรัฐแต่งกายสีธงชาติยูเครนฟังไบเดนแถลงประจำปี

สมาชิกรัฐสภาสหรัฐแสดงความสนับสนุนยูเครนที่กำลังถูกรัสเซียรุกราน ด้วยการใช้เครื่องแต่งกายสีฟ้าและเหลือง ซึ่งเป็นสีของธงชาติยูเครน เข้าฟังประธานาธิบดีโจ ไบเดน

ทุ่งดอกทานตะวัน จ.ลพบุรี บานเหลืองอร่ามเต็มทุ่ง

เหลืองอร่ามทั้งท้องทุ่ง ดอกทานตะวันบานสุดลูกหูลูกตา ท้าลมหนาว รอรับนักเที่องเที่ยวมาเยือน บนเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ บ้านชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

แหล่งเช็กอินเเห่งใหม่ ทุ่งทานตะวันกลางเมืองพิจิตร

จากความคิดของคนกลุ่มเล็กๆ เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กลางเมืองพิจิตร ทุ่งทานตะวันเหลืองอร่ามให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเก็บภาพความประทับใจกันได้ฟรีๆ