fbpx

อังกฤษจะจัดการประชุมสุดยอดด้านวัคซีนในปีหน้า

อังกฤษกล่าววันนี้ว่า จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดในปี 2022 เพื่อระดมทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาวัคซีนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการผลิตวัคซีนหากเกิดโรคระบาดขึ้นอีกในอนาคต