fbpx

ช่วยลูกควายตกท่อ

ลูกควายโชคร้าย เดินตกท่อพักส้วมเก่าลึกว่า 2 เมตร เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและชาวบ้านต่างช่วยกันดึงขึ้น โดยมีแม่ควายยืนร้องเอาใจช่วยอยู่ใกล้ๆ