fbpx

แนะผู้ว่าฯ กทม. ช่วยชุมชนชายขอบเข้าถึงระบบ สธ.

ในกรุงเทพฯ มีชุมชนชายขอบที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กทม. นับพันแห่ง ที่เข้าไม่ถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสวัสดิการด้านต่างๆ โดยเฉพาะบริการด้านสาธารณสุข เช่น ที่ชุมชนริมทางด่วนบางนา ไร้หน่วยงานดูแล ทำ