fbpx

สวทช.พัฒนาชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังสำเร็จ

กรุงเทพฯ 8 มิ.ย.- สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจโรคใบด่างมันสำปะหลังในภาคอุตสาหกรรมเป็นผลสำเร็จ เป็นชุดตรวจแบบรวดเร็ว Strip test ซึ่งมีหลักการทำงานเหมือนชุดตรวจ ATK ทราบผลได้ภายใน 15 นาที มุ่งใช้คัดกรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรค ลดความเสี่ยงของเกษตรกรและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง