fbpx

สิ้นศิลปินแห่งชาติ “ชาลี อินทรวิจิตร” เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชรา

ศิลปินแห่งชาติ “ชาลี อินทรวิจิตร” ครูเพลงชื่อดัง สิ้นลมแล้วอย่างสงบด้วยโรคชรา หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่ รพ.ศิริราชมานาน ท่ามกลางความอาลัยจากคนในวงการเป็นจำนวนมาก