fbpx

กมธ.ป.ป.ช.เตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้องแจงสลากฯ แพง

ชมรมผู้ค้าสลากเสรีฯ ร้องกมธ.ป.ป.ช.สอบการทำหน้าที่ของ “เสกสกล” วอนแก้วิธีรับสลากฯ รูปแบบใหม่ ที่ส่งผลกระทบผู้ค้ารุ่นเก่าไม่เก่งเทคโนโลยี ด้าน กมธ.เตรียมเริ่มกระบวนการสอบสวนสัปดาห์หน้า