fbpx

เที่ยวฤดูฝนยลทะเลหมอกที่ “ภูชี้ฟ้า”

สำนักข่าวไทยพาทุกท่านไปชมบรรยากาศทะเลหมอกที่ “ภูชี้ฟ้า” ยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายเมื่อเช้านี้