fbpx

แท็กซี่ New Normal ยกระดับแท็กซี่ไทยรองรับการเปิดประเทศ

กรมการขนส่งทางบก ติดตั้งฉากกั้นภายในห้องโดยสารรถแท็กซี่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระหว่างคนขับรถและผู้โดยสาร เพื่อยกระดับความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ เตรียมรองรับการเปิดเมือง