fbpx

เมียนมาจะไม่บังคับแลกเงินจ๊าตกับบางภาคส่วน

เนปิดอว์ 21 เม.ย.- เมียนมาจะยกเว้นการใช้มาตรการบังคับแลกเงินตราต่างประเทศเป็นเงินจ๊าต ซึ่งเป็นเงินสกุลท้องถิ่นให้กับบางภาคส่วน หลังจากถูกประท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของต่างประเทศ นายออง ไน อู รัฐมนตรีความสัมพันธ์เศรษฐกิจต่างประเทศและการลงทุนของเมียนมาแถลงกับสื่อต่างชาติทางออนไลน์ในวันนี้ว่า ธนาคารกลางกำลังจัดทำรายละเอียดระเบียบใหม่ หลังจากประกาศให้ผู้ถือเงินตราต่างประเทศต้องแลกเป็นเงินจ๊าตภายในวันเดียว โดยจะยกเว้นให้โดยอัตโนมัติกับหน่วยงานบางภาคส่วน เช่น สหประชาชาติ สถานทูต องค์กรนอกภาครัฐ และนักลงทุนต่างชาติที่ได้รับอนุญาต ขอยืนยันว่ามาตรการนี้จะไม่เพิ่มภาระให้แก่นักลงทุนต่างชาติ รัฐมนตรีเมียนมาแถลงเรื่องนี้หลังจากประกาศของธนาคารกลางลงวันที่ 3 เมษายน จุดกระแสประท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของต่างประเทศ ประกาศระบุด้วยว่า ผู้ไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจัดการการปริวรรตเงินตรา เศรษฐกิจเมียนมาทรุดหนักตั้งแต่กองทัพรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางออง ซาน ซู จีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงอย่างหนัก ปีที่แล้วธนาคารกลางเมียนมาพยายามตรึงค่าเงินจ๊าตกับดอลลาร์สหรัฐไว้ชั่วขณะเนื่องจากเงินจ๊าตอ่อนค่าอย่างหนัก ต่อมาทางการเมียนมาประกาศในเดือนมีนาคมปีนี้ว่า จะเริ่มรับเงินบาทไทยสำหรับการค้าบริเวณพรมแดน เพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐและลดแรงกดดันภาวะเงินเฟ้อ และจะใช้มาตรการเดียวกันนี้กับเงินรูปีของอินเดียด้วย หลังจากทำข้อตกลงรับเงินหยวนของจีนไปแล้วก่อนหน้านั้น.-สำนักข่าวไทย