fbpx

เกาะสีชังจัดประเพณี “อุ้มสาวลงน้ำ” ฉลองสงกรานต์ 

นักท่องเที่ยวแห่ร่วมประเพณี “อุ้มสาวลงน้ำ” ณ เกาะขามใหญ่ อ.เกาะสีชัง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5 แห่งเดียวในโลก