fbpx

หนุ่มสาวจูงมือแต่งงานในวัดดังเชียงใหม่ เลี่ยงโควิด-19

หนุ่มสาวจูงมือแต่งงานในวัดดังเชียงใหม่ ประหยัด-เลี่ยงโควิด เจ้าอาวาสบอกมีมานานแต่โบราณ ถือเป็นสิริมงคล แต่เลือนหาย ถือเป็นแบบอย่างชาวพุทธ