fbpx

PEA จับมือ ม.เกษตรฯ ลงนามจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ Webex