fbpx

กทม.ปรับภูมิทัศน์รับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใกล้เสร็จสมบูรณ์

กทม.ปรับภูมิทัศน์เสร็จกว่าร้อยละ 80 รับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประสานที่พักจัดโซน รองรับประชาชนเรือนแสนเรือนล้าน ร่วมชื่นชมพระบารมีตามเส้นทางเสด็จเลียบพระนคร