fbpx

ครม.ผ่านงบปี 66 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท

ครม.ผ่านงบประมาณรายจ่ายปี  66  วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท  ยังจัดทำงบขาดดุล  695,000 ล้านบาท  ย้ำอยู่ในกรอบวินัยการคลัง  นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงาน  เร่งเครื่องขับเคลื่อนทุกมาตรการ ฟื้นเศรษฐกิจ