fbpx

สงกรานต์ขอนแก่นใช้ระบบ AR สร้างสีสัน

ความพร้อมการจัดเทศกาลสงกรานต์ จ.ขอนแก่น ซึ่งประกาศห้ามเล่นสาดน้ำ เปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นเน้นประเพณีเข้าวัดทำบุญ และใช้ระบบ AR เข้ามาช่วยสร้างสีสันให้กับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้