fbpx

พิษโควิดทำพระ-ลิงเดือดร้อน

พิษโควิด-19 ระลอก3 ส่งผลกระทบอย่างหนักกับพระในหลายพื้นที่ ที่ต้องหันมาพึ่งพาตัวเอง ขณะเดียวกันก็พยายามช่วยเหลือทั้งชาวบ้าน และสัตว์ที่เดือดร้อนจากวิกฤติครั้งนี้