fbpx

กทพ. ลดค่าผ่านทางด่านอาจณรงค์ 1 (บางนา) เริ่ม 1 ก.ค.64

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ลดค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านอาจณรงค์ 1จากทางพิเศษฉลองรัช เข้าทางด่วนขั้นที่ 1 ไปบางนา ในอัตรา 25 บาทต่อเที่ยวสำหรับรถทุกประเภท เริ่ม 1 ก.ค.64

ยกเว้นค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์-ทางด่วน บางเส้นทาง 10-18 เม.ย.62

กรมทางหลวงและการทางพิเศษฯ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษมอเตอร์เวย์-ทางด่วน บางเส้นทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10 – 18 เมษายน 2562