fbpx

สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ประธาน กสม.เปิดเวทีพบภาคประชาสังคมสะท้อนปัญหา ยืนยันพร้อมทำงานเชิงรุก สร้างเครือข่ายเพื่อช่วยกันขับเคลื่อน ชูนโยบาย 5 ด้าน คุ้มครองสิทธิมนุษยชน