fbpx

ทำความรู้จักระบบ “คอนแทรคฟาร์มมิ่ง”

ทำความรู้จักระบบเกษตรพันธสัญญา (contract farming) หลังผู้เลี้ยงสุกร จ.ระยอง ร้องสื่อว่าราคาหน้าฟาร์มเพียง 60 บาท แต่ไม่มีใครซื้อจากฟาร์ม ต่อมาตรวจสอบพบเป็นการเลี้ยงแบบ “เกษตรพันธสัญญา” กับบริษัทเอกชน