fbpx

ไทยหนุน IPEF ดันเศรษฐกิจ การค้า ลงทุนยั่งยืน

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงเปิดตัวกรอบความร่วมมือ IPEF ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน เน้นการมีส่วนร่วม สร้างความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง ยั่งยืน