fbpx

วัลลภ คาดใช้เวลาสอบจริยธรรม 7 สนช. 3-4 เดือน

พิจารณาก่อนว่ามีมูลความผิดหรือไม่ หากผิดจะเข้าข่ายความผิดประเภทใด บทลงโทษมี ตักเตือน กล่าวโทษ และขับพ้นสมาชิกภาพ

1 2