fbpx

“ชัชชาติ” ชูพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ลดภาระผู้ปกครอง

“ชัชชาติ” หาเสียงชุมชนคลองเตย จับมือครูประทีป ย้ำแนวทาง “ทำน้อยได้เยอะ” พัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกแขวง ลดภาระผู้ปกครอง-ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก