fbpx

ครม. เคาะมาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย

ครม. เคาะมาตรการเพื่อสนับสนุนการควบรวมธนาคารพาณิชย์ไทย หวังช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระดับอาเซียน

ครม. แต่งตั้งทศพร ศิริสัมพันธ์เป็นเลขาฯ สภาพัฒน์คนใหม่

ครม. แต่งตั้งทศพร ศิริสัมพันธ์เป็นเลขาฯ สภาพัฒน์คนใหม่ เชื่อจะสามารถสานต่องานและช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้เดินหน้า

ครม.เห็นชอบลดภาษีค่าใช้จ่ายหนุนพลังประชารัฐ ยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์

ครม.เห็นชอบนำค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการพลังงานประชารัฐหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนเงินบริจาค หวังส่งเสริมภาคเอกชนช่วยท้องถิ่น

1 4 5 6