fbpx

กองทัพเรือจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์

กองทัพเรือจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม สถานที่ซึ่งมีการชักธงชาติขึ้นเป็นแห่งแรกในสยามประเทศ