fbpx

มติ คกก.คดีพิเศษให้ DSI รับดำเนินคดีกฎหมายสำคัญหลายฉบับ

ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้ DSI รับดำเนินคดีกฎหมายสำคัญหลายฉบับ เพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน