fbpx

พ่อค้าผักจ่อขึ้นราคา หลังต้นทุนพลังงานพุ่งไม่หยุด 

พ่อค้าแม่ค้าในต่างจังหวัดโอด ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่ง ทำวัตถุดิบปรับขึ้นราคาตาม หลายรายเตรียมขึ้นราคาสินค้า ขณะที่แม่ค้าบางรายต้องปรับลดราคาสินค้า สวนทางต้นทุนที่ขยับขึ้นต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้