fbpx

จับร.ต.ท.ร่วมขบวนการรับตรวจเช็คทะเบียนราษฏร์ผิดกฏหมาย

จับ3ผู้ต้องหาขบวนการรับตรวจเช็คทะเบียนราษฎร์ผิดกฎหมาย เชื่อเป็นการนำข้อมูลทางหน่วยงานราชการมาเปิดเผยทำให้ผู้อื่นเสียหาย