fbpx

รัฐบาลเกาหลีใต้จะรื้อฟื้นคดีเนรเนศชาวประมงเกาหลีเหนือ

สมาชิกพรรครัฐบาลเกาหลีใต้และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้รัฐบาลรื้อฟื้นคดีเมื่อปี 2019 กรณีการส่งตัวชาวประมงเกาหลีเหนือ 2 คน กลับประเทศ โดยกล่าวหารัฐบาลชุดก่อนของเกาหลีใต้ว่า พยายามประจบประแจงเกาหลีเหนือ