fbpx

โตโยต้าลดกำลังผลิตรถยนต์เดือน ก.พ. เพราะขาดแคลนชิป

โตโยต้าประกาศปรับลดกำลังผลิตรถยนต์เหลือ 700,000 คัน ในเดือนกุมภาพันธ์ และอาจทำให้ผลิตรถยนต์ได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 9 ล้านคัน ภายในปีงบการเงินที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคมนี้ เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนชิปที่เป็นผลมาจากการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างยาวนาน