fbpx

ทร. สอบวินัย “พันจ่าเอก” ก่อกวนที่สนามบินหาดใหญ่

กองทัพเรือ ชี้แจงชายก่อกวนที่สนามบินหาดใหญ่ เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ หน่วยต้นสังกัด สั่งตั้งกรรมการสอบ ลงโทษทางวินัยแล้ว