fbpx

Help me ปี๊ด : ปัญหาภายในท้องถิ่น

ชาวบ้าน ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา รวมตัวกันร้องเรียนถนนเข้าหมู่บ้านไม่เคยได้รับการพัฒนา ด้านนายก อบต.กุดน้อย ชี้แจงว่าเกิดปัญหาความขัดแย้งภายใน อบต.กุดน้อย ทำให้หลายๆ โครงการที่ได้รับอนุมัติไม่มีความคืบหน้า