fbpx

วธ.เปิดกิจกรรม “บวร On Tour”

ก.วัฒนธรรม รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเปิดเส้นทางท่องเที่ยว “บวร On Tour” ย่านกะดีจีน หรือชุมชนกุฎีจีน ฟื้นท่องเที่ยวหลังวิกฤติโควิด-19