fbpx

กกท.เตรียมดันอีสปอร์ตสู่กีฬาอาชีพ

รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย มองว่ากีฬาอีสปอร์ต มีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่กีฬาอาชีพ พร้อมพอใจ 13 ชนิดกีฬาอาชีพก่อนหน้านี้ที่ตื่นตัวในการพัฒนา

รมว.ท่องเที่ยวฯ พิจารณาเยียวยากลุ่มกีฬาอาชีพ

ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มกีฬาอาชีพ และให้วางแนวทางในการปรับแผนการใช้งบประมาณที่อนุมัติไปแล้ว