fbpx

กรมอนามัย เตือนกินตับสด ไม่สุก เสี่ยงติดเชื้อ-พยาธิ-ไข้หูดับ

กรมอนามัย เตือนกินตับสดไม่สะอาด เสี่ยงติดเชื้อ และเกิดพยาธิต่างๆ หากเป็นตับหมู อาจเสี่ยงรับเชื้อแบคทีเรีย แนะทุกเมนูควรปรุงด้วยความร้อนให้สุกทั่วถึง ด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาฯ ขึ้นไป เป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที ปลอดภัยกว่าและไม่เสี่ยงโรค