fbpx

ส.อ.ท. ชงรัฐเปิดประเทศ ผ่อนปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยพรุ่งนี้ จะเสนอ ศบศ. พิจารณามาตรการเปิดประเทศ ผ่อนปรนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ