fbpx

คร.แจงระยะห่างการรับวัคซีนโควิด-ไข้หวัดใหญ่

อธิบดีกรมควบคุมโรค แจงระยะห่างการรับวัคซีนโควิดและไข้หวัดใหญ่ ลดเหลือ 2 สัปดาห์ จากเดิม 1 เดือน ทำได้ไม่อันตราย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์