fbpx

กางแผนชาร์มมิ่งเชียงใหม่ เตรียมรับนักท่องเที่ยว

ตอนนี้จังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ เริ่มเตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว รวมทั้งเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ ชาร์มมิ่งเชียงใหม่ ซึ่งอาจจะต้องปรับมาตรการให้รัดกุมขึ้น