fbpx

วัวเขาแปลก โค้งเป็นวงกลม อย่างนี้ก็มีด้วย? 

ไปดูวัวเขาแปลก ที่โค้งเข้าหากันเป็นวงกลม เจ้าของกลัวถูกขวิดนำยางล้อรถมาสวมเขาให้ แถมบอกเป็นแม่วัวขี้แกล้ง ชอบแกล้งวัวเด็ก