fbpx

5 จังหวัดเสี่ยงเข้าโคราชต้องรายงานตัวภายใน 12 ชั่วโมง

โคราชกำหนดให้ผู้เดินทางมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยง รายงานตัวต่อ อสม. ผู้นำชุมชน จนท.สาธารณสุข ภายใน 12 ชั่วโมง หากไม่มีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง ไม่ต้องกักตัว