fbpx

ผบ.ทร.ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือ พื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด