fbpx

เกาหลีใต้จะผลิตวัคซีนสปุตนิก-วีเดือนละ 100 ล้านโดส

ฮยอนซู โกลบอล บริษัทเวชภัณฑ์ของเกาหลีใต้ประกาศว่า จะเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทธุรกิจเพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของรัสเซีย หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ สปุตนิก-วี เดือนละ 100 ล้านโดส เนื่องจากรัสเซียเพิ่มกำลังผลิตวัคซีนดังกล่าวไปยังต่างประเทศ