fbpx

ทภ.2 แจ้งความ ส.ส.ก้าวไกล ใช้เอกสารเท็จในการอภิปราย

กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณี ส.ส.ก้าวไกล เปิดปฏิบัติการไอโอกลางสภาฯ เป็นเอกสารอันเป็นเท็จที่มีการปลอมแปลง ทั้งรูปแบบไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งการลงลายมือชื่อไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.เมืองนครราชสีมา แล้ว