fbpx

กลไกสภา ผ่าทางตันปัญหาการเมือง

กลไกรัฐสภาเป็นอีกทางออกหนึ่งที่หลายฝ่ายเห็นว่าจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ได้ และในวันพรุ่งนี้ตัวแทนทุกพรรคการเมืองจะหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฎร