fbpx

จี้นายกฯนำเข้าวัคซีนชนิด mRNA

กลุ่มหมอไม่ทน ยื่นหนังสือถึง นายกฯ เร่งรัดนำเข้าวัคซีนชนิด mRNA มาเป็นวัคซีนหลัก ป้องกันการเสียชีวิต และควบคุมสถานการณ์โควิด-19

เรียกร้องใช้ไฟเซอร์-โมเดอร์นาเป็นวัคซีนหลัก

ภาคีบุคลากรสาธารณสุข-กลุ่มหมอไม่ทน นำรายชื่อประชาชนยื่นต่อตัวแทนพรรคการเมือง เรียกร้องลดขั้นตอนนำเข้าไฟเซอร์ –โมเดอร์นาเปิดเผยกระบวนการนำเข้า ใช้เป็นวัคซีนหลัก