fbpx

กลุ่มเรียกร้องหน้าศาลแคนาดาให้ปล่อยลูกสาวหัวเว่ยอ้างถูกหลอก

กลุ่มผู้ประท้วงหน้าศาลแคนาดาเรียกร้องให้ปล่อยตัวซีเอฟโอของหัวเว่ย เทคโนโลยีอ้างกับสื่อแคนาดาว่า รับจ้างมาประท้วงเพราะคิดว่าเป็นการเข้าฉากถ่ายทำภาพยนตร์

ไต้หวันกำลังสอบกลุ่มประท้วงนักเคลื่อนไหวฮ่องกง

ไต้หวันกำลังสอบสวนว่า กลุ่มที่ประท้วงเมื่อครั้งนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงเดินทางมาร่วมเสวนา เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรหรือไม่