fbpx

รมว.แรงงาน สั่งเร่งเยียวยาพนักงานห้างฯ กลางเมืองโคราช

“สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือลูกจ้างห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าที่ปิดกิจการ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต้องเลิกจ้างลูกจ้าง

อดีต รมช.แรงงาน สนับสนุน 12 ข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน

“รฎาวัญ” อดีต รมช.แรงงาน สนับสนุน 12 ข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน จี้รัฐบาลให้สัตยาบัน ILO คุ้มครองความเป็นมารดา เสนอโยกกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดกระทรวงแรงงาน แก้ปัญหาจบแล้วไม่มีงานทำ แนะจ้างแรงงานตกงานจากพิษโควิดฝึกทักษาะรับมือ AI

เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบเพื่อความมั่นคงชีวิต

“พล.อ.ประวิตร” ประชุมคนช. กำชับเร่งฟื้นฟู พัฒนาแรงงานนอกระบบ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด ให้มีงานทำต่อเนื่อง มีทักษะฝีมือ มีหลักประกันทางสังคมเพื่อความมั่นคงของชีวิต

1 2 3 24