fbpx

รัฐบาลเล็งตั้ง “กระทรวงน้ำ”

มูลนิธิป่ารอยต่อฯ วันนี้ ( 23 มิ.ย.) รัฐบาลเล็งตั้ง “กระทรวงน้ำ” เร่งยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาพรวม แบบก้าวกระโดด มุ่งตอบความต้องการประชาชน รับการเผชิญวิกฤตและความมั่นคงน้ำที่ยั่งยืน

“วิษณุ” ย้ำยังไม่ตั้งกระทรวงน้ำ เพราะมีหลายขั้นตอน

“วิษณุ” ชี้แจงดึงกรมทรัพยากรน้ำฯ เป็นแกนหลักในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่สั่งการ-วางนโยบายบริหารจัดการน้ำ ย้ำยังไม่ตั้งกระทรวงน้ำ เพราะมีหลายขั้นตอน