fbpx

วธ.กระจายจ้างงานช่วยลดกระทบโควิด

วธ.รับลูกรัฐบาลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิดมีงานทำ กระจายจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ พร้อมเปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ในเดือนกรกฎาคมนี้